Spannende week ijsmeten

Het wordt weer een spannend weekje ijsmeten en baanverzorging.
Zoals we vorige week al aankondigde wordt het de komende week weer kouder. Een grote hoeveelheid koude lucht vanuit Rusland stroomt onze richting op. Dit gebeurt aan de zuidflank van een hogedrukgebied boven vooral Scandinavië en lagedrukgebieden boven het Middellandse zeegebied. Het is bijna een klassieke wintersituatie. Bovendien ziet het er naar uit dat deze luchtdrukverdeling wel een weekje in stand blijft, daarna zou het hogedrukgebied langzaam naar het zuiden moeten wegzakken. Maar zeker is dit nog allerminst!

Voorafgegaan door wat regen op dinsdag, later wellicht enige tijd overgaand in natte sneeuw komt de koude lucht in e nacht van dinsdag op woensdag binnen en dan komt de temperatuur ook overdag niet of nauwelijks meer boven het vriespunt. ’s Nachts zal het meestal licht tot matig vriezen. Strenge vorst lijkt niet aan de orde, omdat er zowel in Nederland als in grote delen van Duitsland geen sneeuwdek aanwezig is en dat zal er vermoedelijk ook niet komen.

De vorst is evenwel genoeg om een redelijke ijsgroei mogelijk te maken. Het is dan ook de verwachting dat er in het weekeinde van 11 op 12 februari op sommige plaatsen al wat geschaatst kan worden. Dat zal vooral op ondiepe wateren zijn en ook landijsbanen. Hierna lijkt de vorst wat te temperen, maar ’s nachts komt er nog wel ijs bij, terwijl er overdag enige afsmelt zal plaatsvinden. De ijsbanen die volop in de zon liggen, krijgen het dan ook moeilijk. De zonnestraling van overdag dringt door het zwarte ijs heen en veroorzaakt broei van onderaf, zodat het ijs vooral van onderaf zal smelten. Omdat de lucht er boven doorgaans tamelijk droog zal zijn, komt er dan echter geen of maar weinig water op het ijs. Echt grootschalige ijspret in de hele regio lijkt dan ook minder
waarschijnlijk. Op dieper water en op vaarten en dergelijke zal niet geschaatst kunnen worden.

Wat we tegen hebben is de gevorderde tijd in het winterseizoen en de afwezigheid van een sneeuwdek. Pas in Polen en natuurlijk wel in Rusland is er sprake van een flink sneeuwdek. Bovendien wint de zon in deze tijd van het jaar snel aan kracht en worden de dagen snel langer. Maar toch zullen we vrijwel zeker op een aantal plaatsen wel wat schaatspret kunnen beleven!

sportieve groet,  Arie Verrips

ps. Toevoeging van onze ijsmeester Paul Redeker: Wat lekker voor het ijs is, dat er extreem lage dauwpunten worden voorspelt.
Scan de code