Januari 2016 tapt uit een andere vaatje

Het wordt steeds duidelijker dat het nieuwe jaar heel ander weer gaat brengen dan we in december lange tijd zagen. In Rusland valt de winter in. Zeer koude vrieslucht nestelt zich boven bijna geheel Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. In een later stadium volgen Scandinavië en Polen, waar het tijdens de jaarwisseling eveneens streng gaat vriezen. In de omgeving van Moskou kan de temperatuur gemakkelijk dalen tot beneden de -15 graden.
Het zal even wennen zijn maar ook bij ons wordt het kouder, of in eerste instantie minder zacht. Rond de jaarwisseling is de temperatuur zowel ’s nachts als overdag nog ruim boven nul, maar in of net na het weekeinde kan het ’s nachts al iets gaan vriezen. De Russische vrieskou breidt zich verder over Polen en delen van Duitsland uit en lagedrukgebieden richten hun pijlen meer op Frankrijk. Als dit proces goed uit de verf komt, wordt de oostenwind bij ons sterker, wordt het steeds kouder en is er een toenemende kans op sneeuw.

De temperatuurdaling doet zich voor op een cruciaal moment in de winter, namelijk rond Driekoningen(6 januari). Het gebeurt veel vaker dat het rond dit tijdstip langere tijd serieus gaat winteren.

Het is nu nog veel te vroeg om al uit te gaan van een langduriger winters scenario, maar dat de ontwikkelingen voor winter- en schaatsliefhebbers interessant worden, lijkt wel zeker. Maar voorlopig is afwachten nog even het devies!

Het is naar alle waarschijnlijkheid kiezen tussen drie mogelijke scenario’s:
1. De Russische winterkou valt in zonder veel sneeuw, waarbij het overdag licht, en ’s nachts matig gaat vriezen.
2. We belanden voor kortere of wat langere tijd in een overgangsgebied tussen stevige kou boven Scandinavië, Denemarken en delen van Duitsland en zachtere lucht ten zuiden van ons, waarbij in ons gebied sprake is van een kwakkelsituatie met veel winterse ongemakken als ijzel en sneeuw. Zelfs een situatie als in januari 1979 is niet geheel ondenkbaar.
3. De kou weet ons niet te bereken, wij blijven ons in vrij zachte lucht bevinden, waarbij het vaak en ook veel regent. Maar hierbij is geen sprake meer van temperaturen in de dubbele cijfers. Mogelijk komen we heel kort in de kou terecht, waarbij de kans op kou in het noorden van het land veel groter is dan bij ons.

Groeten
Arie

Scan de code