Doe mee met IJsclub Siberia

Je kunt meedoen als ondernemer!

De sponsor kan IJsclub Siberia sponsoren door middel van:

  • Donatie van een eenmalig sponsorbedrag.
  • Verbinden bedrijfsnaam aan IJsclub Siberia.
  • Tegenprestatie van IJsclub Siberia:
  • Vermelding op website van de IJsclub met logo en hyperlink
  • Vermelding van sponsor op de pipowagen van de IJsclub
  • Vlag/spandoek/reclamebord bij de ijsbaan van de IJsclub en op evenementen
  • Vermelding van sponsornaam met logo op flyers en affiches.
  • Sponsor mag promotie maken voor haar product op evenementen, door
    middel van demonstratie, flyers, posters en coupons.

Deze overeenkomst kan worden aangegaan voor maximaal 10 jaar.

De sponsor verplicht zich tot eenmalige betaling van het overeengekomen sponsorbedrag, binnen 1 maand na
ingang van deze overeenkomst.

Materiaal wordt geleverd door jouw als sponsor.

Bij eventuele geschillen in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de doelstellingen van IJsclub Siberia tot een oplossing komen.

jj
Scan de code