Weersvoorspelling schaatswinter 2022

Weerman Arie Verrips heeft de volgende prognose voor de komende winter 2021-2022. Hoeveel kans is er eigenlijk op een schaatswinter? 

Weerman Arie Verrips

“Het lijken elk jaar wel meer winterweer verwachtingen te worden.”

Zoals voorafgaand aan bijna elke winter verschijnen er verwachtingen voor het komende winterweer. Het lijken er zelfs elk jaar meer te worden. Ondanks dat de computerberekeningen steeds beter worden, is het nog steeds heel moeilijk om een verwachting te maken voor meer dan hooguit enkele weken vooruit.

“Ook ik probeer op deze plek een verwachting neer te zetten voor de komende winter, maar de betrouwbaarheid is beperkt.”

Ook een instituut als het KNMI stelt zich terughoudend op ten aanzien van een winterverwachting. De afgelopen zomer en tijdens deze herfst zijn er wel een paar factoren die anders zijn dan de voorgaande jaren, maar om dan meteen te roepen dat we de koudste winter in jaren gaan krijgen??? Dat is toch echt veel te kort door de bocht.

In de noordelijke gebieden in Rusland is het nu al een tijdje kouder dan normaal. Dat komt niet alleen door een gunstige windrichting, maar vooral doordat er tijdens de afgelopen zomer op de Noordelijke IJszee een grotere ijsbedekking was dan voorgaan de jaren. Deze zee kon daarom in de herfst sneller helemaal dicht vriezen en dat zorgde ervoor dat het in aangrenzend Rusland koud werd. Ook de laatste tijd is het ijs op de IJszee tamelijk snel toegenomen. Maar meer naar het zuiden toe ligt er nog minder sneeuw dan gemiddeld en is het ook minder koud dan gemiddeld. Veel kou in Rusland hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat het ook bij ons koud wordt. Juist vanwege onze ligging aan de Noordzee is het van belang waar de wind vandaan komt. En bij ons is dit – helaas voor de ijsliefhebbers – vaak vanuit het (zuid)westen.

“Veel en vroege sneeuw in de berggebieden in Europa heeft geen gevolgen voor het winterweer in Nederland, maar het zorgt natuurlijk wel voor meer wintersportplezier.”

Veel sneeuw in Scandinavië heeft soms gevolgen voor ons winterweer. Maar dan moeten de weersystemen wel op de goede plek liggen. Zo was de legendarische koudegolf in november 1980 een direct gevolg van veel sneeuwval in de voorafgaande oktobermaand. Tot dusver, november, ligt er in Scandinavië nog niet extreem veel sneeuw, dus vanuit die hoek is er voorlopig nog geen winterweer te verwachten.

Wat in deze tijden van klimaatverandering wel een rol speelt is de hogere zeewatertemperatuur van de Noorse Zee en het pakijs in het hoge noorden. Een noordwesten- tot noordenwind komt bij ons vaker voor dan een noordoostenwind. In vroeger tijden waren er bij deze noordwestenwinden vaker sneeuwbuien dan nu en als zich dan een sneeuwdek wist te vormen, kon het ook in december nog wel eens een tijdje blijven vriezen. Tegenwoordig zijn het vooral regenbuien en hiermee wordt de kans op een decembersneeuwdek een stuk kleiner.

“Wat is er dit jaar gaat gebeuren blijft moeilijk te zeggen.”

Het Europese ECMWF begroot vooralsnog een vrij normale novembermaand met mogelijk een iets te koude decembermaand er achteraan. In januari en februari zou het dan mogelijk vrij zacht kunnen worden. Op het gebied van neerslag gebeurt er weinig spannends. De hoeveelheid sneeuw is nauwelijks in te schatten. Voor de berekening wordt onder meer gebruik gemaakt van de geheugenwerking van langzaam afkoelend zeewater en de mate van sneeuw- en ijsbedekking en de albedo als gevolg van zonnestraling.

Dit alles bij elkaar hou ik het er voorlopig op dat we een vrij normale winter zullen krijgen, waarbij de kans op een vrij koude winter iets groter lijkt te zijn dan de kans op een vrij zachte winter. Dat zou dan wellicht toch wel een paar dagen schaatsbaar natuurijs kunnen overleveren, maar hoe dan ook is het goed om hierbij een flinke slag om de arm te houden.

groet, Arie

Op deze link de actuele pluim van het KNMI

Geef een reactie

Scan de code